Salgsvilkår for Coffeo

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsvilkårene, opplysninger gitt ved bestilling og eventuelle særskilt avtalte vilkår. Ved motstrid mellom opplysningene, prioriteres som følger: særskilt avtalte vilkår, disse salgsvilkårene og opplysninger gitt ved bestilling.

2. Partene

Selger er KEY-TECH AS, c/o David Hummelsund, Inger Bang Lunds vei 17, +47 940 53 950, 932 472 112, og betegnes i det følgende som "selskapet". Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen og betegnes i det følgende som "du".

3. Pris

Prisen som oppgis ved tegning av kaffeabonnementet er den totale månedlige kostnaden, og inkluderer alle avgifter og standard leveringskostnader innenfor Norge. Eventuelle ekstra tjenester eller spesialleveranser vil bli informert om på forhånd og kan medføre ytterligere kostnader. Abonnementet fornyes automatisk ved slutten av hver betalingsperiode, og du vil bli belastet den oppgitte prisen for hver periode. Endringer i priser vil bli kommunisert til abonnenten med minst 30 dagers varsel før neste faktureringsperiode.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når du har sendt din bestilling til selskapet. En feil i bestillingen som du ikke innså eller burde ha innsett, kan likevel gjøre avtalen ugyldig.

5. Betaling

Betaling for abonnementet skjer gjennom Vipps ved bestillingstidspunktet. Abonnementet fornyes automatisk hver måned, med mindre du velger å avslutte det før fornyelsesdatoen.

6. Levering

Kaffeabonnementet ditt leveres i henhold til den valgte leveringsfrekvensen; enten ukentlig, annenhver uke, eller månedlig. Leveringen vil skje til adressen som er oppgitt ved bestilling. Abonnementet vil fortsette å løpe og vil automatisk bli fornyet ved slutten av hver betalingsperiode til det blir avsluttet av deg.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på deg når varen er levert til den oppgitte leveringsadressen og er i din besittelse.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han/hun har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering

Ved forsinket eller manglende levering av kaffe, vennligst kontakt oss på kontakt@coffeo.no. Vi vil gjøre vårt beste for å løse problemet og sikre at din neste leveranse kommer fram som planlagt.

10. Firma- og kontaktinformasjon

Navn: KEY-TECH AS
Organisasjonsnummer: 932 472 112
Adresse: c/o David Hummelsund, Inger Bang Lunds vei 17
Telefonnummer: +47 940 53 950
E-postadresse: kontakt@coffeo.no

11. Informasjon om produkter

Coffeo tilbyr kaffeabonnementer hvor du kan velge mellom ulike typer og smaker av kaffe. Du kan finne informasjon om de forskjellige kaffetypene og abonnementene på vår nettside. Alle våre kaffer er nøye utvalgt og oppfyller høye standarder for kvalitet og bærekraft.

12. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

13. Kuponger og rabattkoder

Kuponger og rabattkoder utstedt av selskapet kan som hovedregel kun brukes én gang per bruker. Ved misbruk, inkludert bruk av flere kuponger eller koder av samme bruker, forbeholder selskapet seg retten til å kansellere eller refundere kjøpet. Selskapet vil informere deg om en slik kansellering eller refusjon oppstår.